Klasser pr distanse

Fra og med 1.januar 2018 endrer Kondis sin anbefalte klasseinndeling: https://www.kondis.no/klassein...

Fornebuløpet har valgt å følge denne, noe som gir en del endringer:
- Klasseinndelingen for de yngste klassene blir endret
- 11 år blir yngste klasse både på 5km og 10km
- 7-10 år kan løpe 5km (ikke rangert)
Klasse\Distanse 3 km 5 km 10 kmFornebu-
Trippelen
7-10 år (ikke rangert) x x
11 år x x x
12 årx x x
13 år x x x
14 - 15 år x x x
16 år og eldre x
16 - 17 år

x x
18 - 19 år x x
20 - 22 år x x
23 - 39 år x x
40 - 44 år x x
45 - 49 år x x
50 - 54 år x x
55 - 59 år x x
60 - 64 år x x
65 - 69 år x x
70 - 74 år x x
75 - 79 år x x
80 år og eldre x x
FH (funksjonshemmede) x x x
Kvinner/Menn x
Spaserklasse (ikke tidtaking) x x