Arrangøren har inngått en avtale med Telenor Arena om å benytte den vanlige parkeringen for arrangement i Telenor Arena til redusert pris.

Deltagerne kan nå parkere hele kvelden for kr 50.
Betaling skjer på på de samme p-automatene som brukes til andre arrangement.

Det blir ikke anledning til å parkere rundt Telenor Arena siden alle distansene har deler av løypen rundt stadion.

Som bildet under viser ligger også bussholdeplassen "Fornebuparken" like ved Telenor Arena.