Kjøp/Salg av startnr

For de som har meldt seg på men likevel ikke kan delta, er det mulig å overføre/selge startnr.
Dette er kun mulig innenfor gjeldende distanse. En som er påmeldt på 5 km for f.eks ikke selge startnr til noen som skal løpe 10 km.

Endring av startnr til annen deltager koster kr 80.
Dersom selger har betalt engangslisens, blir denne automatisk overført til kjøper.

Fremgangsmåten for kjøp/salg er beskrevet her: http://www.eqtiming.no/encyclopedia/kjop-og-salg-av-startnummer/