Alle løyper er kontrollmålt.

3 km og 10 km løypene beholdes fra 2017.
5 km er litt endret. Start er flyttet til samme sted som for 3 km og 10 km, og det legges til en liten sløyfe på utsiden av Statoilbygget etter ca 1,5 km.

For mer info henvises til beskrivelsene for hver enkelt løype.