Premiering er som følger:
- Premie til de 3 beste damer og herrer på 3km, 5km, 10km og FornebuTrippelen.
- Premie til alle klassevinnere på 3km, 5km og 10km (kun for rangerte klasser iht Barneidrettsbestemmelsene)
- Medalje til alle som fullfører.

Premieutdeling gjennomføres så snart listene er klare, men må også tilpasses start og målpassering for de påfølgende distanser.

Det planlegges med at premieutdeling for 3km skal være ferdig før 10km starter kl 1900, og at premieutdeling for 5km skal være ferdig før de første på 10km kommer i mål ca kl 1935, men det må tas forbehold om forsinkelser.