3km

Løypa går opp til Forneburingen, og følger deretter mye av traseen til 5km.

Hele løypa går på asfalt, hovedsaklig gang-/sykkelsti.

Link til løypen i større format: 3km endelig løype.jpg