Det går buss (31 Fornebu og 31 Snarøya) til Telenor Arena fra flere steder i Oslo og Bærum. Nærmeste holdeplass er ca 100m unna.
Mer info om rutetider finnes på www.ruter.no.