Oppbevaring av bagasje

Det er tilrettelagt for oppbevaring av bagasje under Fornebuløpet inne i Telenor Arena.

For de som løper FornebuTrippelen vil det bli avmerket en egen sone for dette slik at deltagerne har enkel tilgang mellom distansene.