Starttider 2022

Barneløp
 - Kl 1700

3km
 - Kl 1730: <12 min
 - Kl 1732: 12-15 min
 - Kl 1734: 15 min<

5km
 - Kl 1755: <20 min
 - Kl 1757: 20-27 min
 - Kl 1759: 27 min< + Spaserklasse

10km
 - Kl 1759: Spaserklasse (sammen med siste pulje på 5km)
 - Kl 1830: <38 min
 - Kl 1832: 38-42 min
 - Kl 1834: 42-45 min
 - Kl 1836: 45-48 min
 - Kl 1838: 48-51 min
 - Kl 1840: 51-54 min
 - Kl 1842: 54 min<

Fornebutrippelen
 De som deltar på FornebuTrippelen velger selv hvilken pulje de vil starte i på den enkelte distanse.
 Puljevalg gjøres ifm påmeldingen.
 Normalt anbefales å start i pulje 1 (kl 1730) på 3km, for å få lengst mulig pause før 5km.
 Pulje på 5km og 10km velges utfra ønske om pause mellom distansene, og ønske om fart på distansene.
 Det etableres et eget område i Telenor Arena der klær og evt mat/drikke kan legges før start, som kan brukes i pausene